قالب وردپرس

تگ - همه چیز تمامی دارد به جز تحریم‌های آمریکا و برکات برجام

همه چیز تمامی دارد به جز تحریم‌های آمریکا و برکات برجام

همه چیز تمامی دارد به جز تحریم‌های آمریکا و برکات برجام

همه چیز تمامی دارد به جز تحریم‌های آمریکا و برکات برجام   به گزارش  خبری  شهر الکترونیک یزد به نقل از یزدرسا، سه روز قبل واشنگتن پنج شرکت صنعتی ایران را تحریم کرد. دولت آمریکا روز پنجشنبه تصمیم گرفت تحریم‌های جدیدی ضد ایران وضع کند. این تحریم‌ها همزمان با پایان اغتشاش‌های اخیر و دومین سال اجرای برجام صورت می‌گیرد. در این راستا پنج شرکت صنعتی ایران به‌اتهام واهی مشارکت در برنامه موشکی این کشور هدف تحریم آمریکا قرار گرفته است. پیش از این، [...]